Wat we doen

Transactions

Vanuit Transactions helpen we klanten te groeien en concurrerend te blijven. We adviseren bij fusies, overnames en het aan- en verkopen van bedrijven of onderdelen daarvan.

Strategisch beheer van vermogen en transacties

Binnen Transaction Advisory Services adviseren we klanten over strategieën om kapitaal te verkrijgen,  investeren, optimaliseren en te behouden. Of het hierbij nu gaat om het kopen, verkopen, fuseren of herstructureren, wij helpen klanten om hun strategische bedrijfsdoelstellingen te behalen. Onze  transactiespecialisten werken samen uit diverse functionele gebieden, sectoren en regio’s.

Start your EY journey today