Wat we doen

Transactions

Vanuit Transactions helpen we klanten te groeien en concurrerend te blijven. We adviseren bij fusies, overnames en het aan- en verkopen van bedrijven of onderdelen daarvan.

Strategisch beheer van vermogen en transacties

Binnen Transaction Advisory Services adviseren we klanten over strategieën om kapitaal te verkrijgen,  investeren, optimaliseren en te behouden. Of het hierbij nu gaat om het kopen, verkopen, fuseren of herstructureren, wij helpen klanten om hun strategische bedrijfsdoelstellingen te behalen. Onze  transactiespecialisten werken samen uit diverse functionele gebieden, sectoren en regio’s.

Waarin kan jij je specialiseren?

Transactions Diligence

Achter de fraaie façade van een overnamekandidaat kunnen risico’s schuilgaan. Om de bekende ‘kat in de zak’ te voorkomen onderzoekt deze afdeling risico’s op zowel financieel, operationeel
als strategisch vlak en levert daarbij belangrijke input voor onder andere de financiële aspecten van een transactie zoals de waardedrijvers van de koopprijs.

Mergers & Acquisitions

Het aan- of verkopen van een onderneming of een bedrijfsonderdeel is voor aandeelhouders een belangrijke strategische beslissing. Deze afdeling is betrokken bij (inter)nationale
transacties in de middenmarkt en fungeert als teamspeler en coach voor haar opdrachtgever die haar begeleidt naar een succesvol transactieproces.

Valuation, Modelling and Economics

Het waarderen van bedrijven is complex en vereist een diepgaand begrip van de markt, het bedrijf en de gewenste waarderingsaanpak. We werken op het snijvlak van
strategie en finance en adviseren de C-suite tot aan institutionele beleggers. Met behulp van data-analytics kunnen we goede bedrijfswaarderingen maken door te focussen op waardedrijvers.

Debt advisory

Bepaling van de meest optimale financieringsstructuur is afhankelijk van veel factoren zoals het businessplan en de sector waarin de onderneming opereert. Deze afdeling analyseert financieringsstructuren en -alternatieven, benadert financiers en assisteert ondernemingen met onderhandelingen met banken en andere financiers.

Operational Transactions Services (OTS)

Een soepele overgang van verkoper naar koper met minimale business onderbrekingen is een belangrijke factor in het succes van een transactie. Deze afdeling helpt klanten bij het analyseren en doorgronden van organisaties door inzicht te genereren in de markt, producten en diensten, operationele proces, potentiele synergiën, separatie complexiteiten en meer.

Restructuring

Bijzondere situaties zoals liquiditeits- en rentabiliteitsproblemen, herstructurering, strategie en complexe financieringsvraagstukken vragen om een specialist. Deze afdeling adviseert
ondernemers en stakeholders in het onderzoek naar financiële, commerciële, operationele en strategische aspecten van de onderneming in de problemen.

Real Estate Advisory Services & Infrastructure Financial Advisory

Investeerders, financiers en toezichthouders eisen in de huidige vastgoedmarkt goed onderbouwde vastgoedwaarderingen. Bij deze afdeling waardeer je vastgoed in zowel verkoop- als kooptransacties We adviseren zowel private en publieke opdrachtgevers, waardoor ons werk heel erg divers is.

Start your EY journey today