Wat we doen

Transactions

Vanuit Transactions helpen we klanten te groeien en concurrerend te blijven. We adviseren bij fusies, overnames en het aan- en verkopen van bedrijven of onderdelen daarvan.

Strategisch beheer van vermogen en transacties

Binnen Transaction Advisory Services adviseren we klanten over strategieën om kapitaal te verkrijgen,  investeren, optimaliseren en te behouden. Of het hierbij nu gaat om het kopen, verkopen, fuseren of herstructureren, wij helpen klanten om hun strategische bedrijfsdoelstellingen te behalen. Onze  transactiespecialisten werken samen uit diverse functionele gebieden, sectoren en regio’s.

Waarin kan jij je specialiseren?

Transaction support

Achter de fraaie façade van een overname-kandidaat, kunnen risico’s schuilgaan. Je bent betrokken bij het onderzoek naar aspecten die de bekende ‘kat in de zak’ kunnen voorkomen. Denk hierbij aan financiële, operationele en strategische punten. Je helpt mee bij het leveren van de belangrijkste input voor het vormgeven van het transactie-resultaat.

Mergers and acquisitions

Het ver- of aankopen van een onderneming of een bedrijfsonderdeel is een belangrijke strategische afweging van de directe aandeelhouders. Deze transactie kan voor een organisatie op termijn het verschil betekenen tussen winnen of verliezen. Als consultant ben je betrokken bij deze (inter)nationale transacties.

Valuation and business modelling

Het snijvlak tussen strategie en finance. Je geeft advies aan de C-suite van multinationals, private equity en institutionele beleggers. Je ondersteunt organisaties met het uitwerken van een business case. Je creëert inzicht in de waardedrijvers met behulp van data analytics en je maakt hier een financieel model van of je voert de bedrijfswaarderingen uit.

Debt advisory

Wat zijn de beste financieringsalternatieven en –structuren voor een organisatie? Je analyseert namens de organisatie wat deze beste oplossingen zijn. Je helpt met de zoektocht naar mogelijke financiers. Je assisteert bij onderhandelingen met banken/financiers en je speelt een belangrijke rol in het identificeren van nieuwe deals.

Operational Transactions Services (OTS)

Het OTS team is betrokken bij de meest complexe en spraakmakende transacties. Je helpt klanten bij het analyseren en doorgronden van organisaties door marktinzichten te genereren, door haar producten, diensten en de operationele processen te analyseren. Daarnaast assisteer je in de soepele overgang van de verkoper naar de koper.

Restructuring

Advies voor organisaties en de stakeholders voor bijvoorbeeld liquiditeits- en rendabiliteitsproblemen, herstructurering, strategie en complexe financieringsvraagstukken. Je kunt een rol spelen bij de implementatie van verbetermaatregelen, waaronder liquiditeit en werkkapitaalmanagement, kostenreductie en verkoop van een bedrijfsonderdeel.

Real Estate Advisory Services

Investeerders, financiers en toezichthouders eisen in de huidige vastgoedmarkt goed onderbouwde vastgoedwaarderingen van een onafhankelijk en gecertificeerde vastgoedadviseur. Je treedt op als onafhankelijke adviseur bij vastgoedtransacties en –financieringen.

Infrastructure Financial Advisory

De advisering van private en publieke opdrachtgevers over investerings- en financieringsvraagstukken in een kapitaalintensieve infrastructuur. Denk hierbij aan transport infrastructuur, publieke voorzieningen, afvalverwerkingsinstallaties, olie en gas opslag, digitale en communicatie-infrastructuur en de (hernieuwbare) energie.

Start your EY journey today